Et lys i mørket

 Posted by on 23. marts 2012  Add comments
mar 232012
 

I en verden der i stigende grad satser på stærkt forurenende energikilder om kul, tjæresand og skifergas – er den danske langsigtede energiaftale et lys i mørket.

Tilløbet til aftalen har været usædvanlig langt. Den 8. januar 2008 nedsatte VK-regeringen en klimakommission, der fremlagde deres rapport den 28. september 2010. Men først den 24. februar 2011 præsenterede VK-regeringen sin Energistrategi 2050. Der kom aldrig for alvor gang i forhandlingerne inden Folketingsvalget den 15. september 2011. Den nye regering fremlagde en revideret udgave af Energistrategi 2050 (Vores Energi) i november 2011 og efter et langt forhandlingsforløb – hvor især Venstre hele tiden stillede nye krav – kunne der omsider indgås en bred aftale den 22. marts 2012.

Hvis VK-regeringen havde ønsket det, kunne de have haft en aftale på plads op til de Globale klimaforhandlinger i København, december 2009 (COP 15). Men Dansk Folkeparti bekæmpede åbenlyst en aftale og det samme gjorde dele af Venstre, anført af Folketingets daværende formand, Thor Petersen. Liberal Alliance mente dengang som nu, at Danmark skal satse på atomkraft, hvorfor de som de eneste, heller ikke er med i energiforliget.

Modstanden mod at Danmark seriøst skulle gå foran på klima- og energiområdet har siden valget i 2001 været anført af højrefløjen i dansk politik, med Lomborg som chefideolog. Der skulle gå næsten 11 år – og 5 direkte spildte år hvor det hele var sat på stand by – før ”forbandelsen” blev brudt.

Derfor er det overordentligt positivt, at der nu sker noget!

Det store problem er som nævnt i indledningen, at den samlede udledning af klimagasser fortsætter med at vokse. Med en kraftig stigende andel af kul, tjæresand og skifergas accelereres udviklingen i disse år hastigt mod ”point of no return”, det sted hvor klimaforandringerne på kloden for alvor bliver negativt selvforstærkende og hvor dele af kloden ender med at blive ubeboelig, fødevareproduktionen falder osv.

AT Danmark nu for alvor og med en langsigtet plan går mod ”strømmen”, kan vi være stolte af – selvom det er på en meget trist baggrund. Det mest positive er vel at oliepriserne fortsat stiger, det kan få andre til at følge efter Danmark – på kortsigt kan det måske betyde, at Barack Obama ikke bliver genvalgt. Men belært af det danske forløb, så er læren måske, at det er først når højrefløjen begynder at forstå problemets omfang, at der for alvor sker noget? Der er lang vej igen! Alle de republikanske præsidentkandidater er tilsyneladende enige om at klimatruslen ikke er menneskeskabt og at en massiv satsning på vedvarende energi er en direkte trussel mod den amerikanske økonomi. Op til det amerikanske præsidentvalg i 2008, var senator John McCain og Barack Obama langt mere enige om at klimakrisen skulle løses. McCain udtalte direkte; “I will clean up the planet. I will make global warming a priority.” Men Tea-party bevægelsen har efterfølgende fået republikanerne til at mene det modsatte! Washington Post beskriver i denne artikel, hvordan de gjorde.

Republikanerne mener, at præsidentens begejstring for solceller og vindenergi er ødelæggende. Den er medskyldig i de tårnhøje oliepriser, er den udokumenterede højrepopulistiske påstand – ifølge Berlingske Tidende.

Den grønne tænketank CONCITO er kommet frem til næsten det modsatte resultat: “Men da hovedparten af indsatsen sker i kvotesektoren, som i forvejen er reguleret i EU, er det usikkert i hvor høj grad aftalen vil bidrage til at reducere den globale udledning af drivhusgasser.” Det er en anden måde at skrive på, at fossile brændstoffer i EU’s kvotebelagte energisektor, vil blive billigere – når Danmark udbygger kraftigt med vedvarende energi. En “konstruktions fejl” som der ikke har været politisk vilje til at ændre på, endnu.

 

  One Response to “Et lys i mørket”

  1.  

    Peter Mogensen udnævnet SF til at være den store taber på energiforliget(?)
    http://sputnik.tv2.dk/programmer/nyheder-debat/mogensen-kristiansen/socialdemokratiet-i-noed-48712/
    Det mener jeg er forkert, men han har ret i at SF har været meget usynlige, det hele har handlet om slagsmålet mellem Venstre og de Radikale og delvis om, at Enhedslisten fik forelagt resultatet, efter at de andre var blevet enige.